image1

Προφίλ

Η “Home Green Energy” αποτελεί την προσπάθεια μίας ομάδας έμπειρων μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων να συνεισφέρει στην ορθολογική αντιμετώπιση των ενεργειακών ζητημάτων που απαντώνται στα κτίρια, είτε οικιακής είτε επαγγελματικής χρήσης. Οι ιδιαιτερότητες του αστικού χώρου και της νομοθεσίας που ρυθμίζει κάθε δραστηριότητα σε αυτόν απαιτούν συγκεκριμένη γνώση και στοχευμένη μελέτη ανά έργο.

Κύριος στόχος μας είναι η επίτευξη της μέγιστης ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου μέσω της σχεδίασης ενεργητικών και παθητικών ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων στα πλαίσια μίας οικονομικά βιώσιμης επένδυσης.

Προσφέρουμε:

• Ολοκληρωμένη οικονομοτεχνική μελέτη με βάση τις απαιτήσεις κάθε κτιρίου
• Ολοκληρωμένη σχεδίαση σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα
• Εγκατάσταση σε συνεργασία με τις προμηθεύτριες εταιρίες
• Διαδικασίες αδειοδότησης και χρηματοδότησης, όπου προβλέπεται

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Κρίσιμη παράμετρος για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία ενός κτιρίου αποτελεί η σχεδίαση των ηλεκτρομηχανολογικών του υποσυστημάτων. Μέσα από τη στοχευμένη ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της εγκατάστασης επιτυγχάνεται μέγιστη λειτουργικότητα για τις υποδομές του κτιρίου και βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας κατά τη χρήση του.

Στη “Home Green Energy” μελετούμε τις απαιτήσεις του κτιρίου και σχεδιάζουμε την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και κώδικες.

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση των παρακάτω μελετών:

• Ηλεκτρολογική (συμπεριλαμβανομένων και των απαιτήσεων της γείωσης)
• Πυρασφάλεια
• Ανελκυστήρας
• Θέρμανση και Ψύξη
• Θερμομόνωση και Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ο κτιριακός τομέας αντιπροσωπεύει περίπου το 30% της ζήτησης σε ενέργεια. Συνεπώς, η κατάλληλη σχεδίαση των υποσυστημάτων του κτιρίου και η υλοποίηση επεμβάσεων για την ορθολογική διαχείριση των ενεργειακών φορτίων μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματος του. Εκτός από τις εργασίες που αφορούν το κέλυφος του κτιρίου (θερμομόνωση, κουφώματα), υπάρχουν παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των ηλεκτρομηχανολογικών υποσυστημάτων. Τα πιο σημαντικά αφορούν την κάλυψη των θερμικών και ψυκτικών φορτίων, τη διαχείριση του νερού και την αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού.

Στην “Home Green Energy”, μέσω της συνεργασίας μηχανικών πολλαπλών ειδικοτήτων, μπορούμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις εξειδικευμένες στις ιδιαιτερότητες κάθε κτιρίου.

Ενδεικτικές προτάσεις αποτελούν τα παρακάτω:

• Έλεγχος των φωτιστικών σωμάτων με αισθητήρες
• Σχεδίαση κεντρικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας (BEMS)
• Τοποθέτηση ηλιακών συσσωρευτών
• Εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας
• Ανάκτηση θερμότητας από το λέβητα
• Αντιστάθμιση άεργου ισχύς και αρμονικών

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η συνεχής αύξηση στη ζήτηση ενέργειας επιτάσσει την αξιοποίηση κάθε μέσου για την παραγωγή της. Σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης των συμβατικών καυσίμων για το σκοπό αυτό, έχει κριθεί αναγκαία η μέγιστη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα. Η ελληνική πολιτεία έχει θεσπίσει σημαντικά οικονομικά κίνητρα για την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων, ειδικά για ταδιασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες κατοικιών.

Η βέλτιστη αξιοποίηση των Α.Π.Ε. απαιτεί την ορθή σχεδίαση των συστημάτων με βάση τα κλιματολογικά στοιχεία του κάθε τόπου, τα ενεργειακά χαρακτηριστικά του δικτύουδιάθεσης και το διαθέσιμο χώρο.

Η “Home Green Energy” διαθέτοντας την εμπειρία στη σχεδίαση τέτοιων συστημάτων για εφαρμογή σε κτίρια και άλλες κατασκευές παρέχει πλήρη και τεκμηριωμένη σχεδίαση συστημάτων φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών σε στέγες κτιρίων, χώρους στάθμευσης και αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και την υποστήριξη των διαδικασιών για την αδειοδότηση και εγκατάσταση των συγκεκριμένων έργων.

Τα παραπάνω συστήματα μπορούν να βρουν εφαρμογή και σε αυτόνομες εφαρμογές, όπως τροχόσπιτα, απομονωμένες κατοικίες και κτηνοτροφικές μονάδες.

Προτάσεις

Παραθέτουμε ενδεικτικά συστήματα τα οποία μπορούμε να σας προσφέρουμε εγκατεστημένα:

Διασυνδεδεμένα στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. φωτοβολταϊκά συστήματα στη στέγη κατοικίας
Αυτόνομα συστήματα
Εξοπλισμός για τροχόσπιτο

Σύνδεσμοι

Σχετικοί εθνικοί φορείς:

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)

Ενημέρωση:

www.energia.gr
www.econews.gr
www.greentechmedia.com
www.solarbuzz.com
www.fuelcelltoday.com

Επικοινωνία

homegreenenergy

Μονής Πυρσού 6 | 14232 | Νέα Ιωνία

Τηλ: 6974 383577

Fax: 211 8008435

Email: support@homegreenenergy.gr